Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. 7. 2016

Tajná technologie, která je státním tajemstvím

Jakmile zjistíte, čím vás stát sleduje, budete zřejmě obezřetnější. Tajná technologie, která je státním tajemstvím

 

Stát definitivně nesdělí Unii obhájců, zda disponuje zařízením, které tajně sleduje telefonické hovory a e-maily, umí snímat pohyb kláves na klávesnici a získávat obrazový nebo zvukový záznam z okolí přístroje. Takový údaj patří mezi utajované informace a jeho sdělení není v zájmu České republiky, i přesto, že Unie chtěla znát jen čísla spisů a počet použití.

Vyplývá to z textu zamítnutí odvolání Unie obhájců proti totožnému rozhodnutí Policie ČR – Útvaru zvláštních činností z května letošního roku. Odvolání zamítlo ministerstvo vnitra jako odvolací orgán. O tom, že Unie obhájců už déle než rok vymáhá informaci v souvislosti s používáním sledovacího software, který umí odposlouchávat a měnit obsahy, Česká justice již dříve informovala stejně jako o faktu, že údaj o zařízení Galileo firmy Hacking Team vzešel od předsedy Stále komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací poslance Daniela Korteho.

Podle definitivního zamítnutí žádosti Unie obhájců patří informace o vývoji i používání operativně pátracích prostředků na seznam utajovaných informací, dříve utajovaných skutečností a ještě dříve jednoduše státní tajemství: „Ve vztahu k použití operativně pátracích prostředků náleží do seznamu utajovaných informací na základě příl. 1 nařízení vlády č. 522/2005 Sb., informace o jejich přípravě, použití a výsledku použití, metody při jejich použití, informace o technických prostředcích a zařízeních zajišťujících jejich použití, jejich výzkumu, vývoj a výroba, přípravě jejich používání a finanční zabezpečení jejich používání a provozu.

Ministerstvo vnitra v zamítnutí uznává, že Unie obhájců žádá pouze o spisové značka, počet případů použití speciálního sledovacího software za posledních deset let a jména rozhodujících institucí, která to umožnila, nikoli o informace o software samotném.

Podle ministerstva by však vydáním právě těchto informací došlo k vyzrazení předmětného software: „Odvolatelem požadovaná informace směřuje sice primárně k informacím obecným, které samy o sobě nejsou explicitně uvedeny v citovaném nařízení, nicméně tyto v sobě implicitně obsahují informaci o tom, zda Policie ČR disponuje technickým prostředkem, který umožňuje utajované provádění získávání informací a je obdobných vlastností jako produkt firmy Hacking Team,“ uvádí se ve stanovisku ministerstva vnitra.

Samo ministerstvo poté popisuje, co tento software údajně umí: „Ten by měl dle veřejně dostupných zdrojů umožňovat například ze zařízení s operačním systémem získávat informace z telefonických hovorů, přepravovaných zpráv, o sledovanou osobou navštívených internetových stránkách včetně keyloggingu, či získávání obrazového či zvukového záznamu z okolí přístroje. Poskytnutím požadované informace by tak došlo též k poskytnutí informací o technických prostředcích a zařízeních zajišťujících použití operativně pátracích prostředků resp. jejich technicko operačních možnostech. Je tak naplněna formální podmínka pro to, aby bylo možno informaci považovat za utajenou,“ uzavírá ministerstvo vnitra.

O tom, že software umí keylogging – tedy snímání kláves na klávesnici zařízení v žádosti Unie obhájců nic nestálo.

Policie ČR zamítla žádost o poskytnutí předmětných informací už v květnu tohoto roku s tím, že požadovaná informace se týká použití operativně pátracího prostředku sledování osob a věcí dle § 158d odst. 3 trestního řádu. V této souvislosti již dříve policie uvedla, že konkrétní použité prostředky představují metody a postupy při použití operativně pátracích prostředků ve smyslu bodu nařízení vlády, kterým se stanoví seznam utajovaných informací, a jsou utajovanou informací ve stupni V až D.

Podle dřívějšího vyjádření Policie ČR není vyzrazení software v zájmu státu: „V zájmu utajení metod a postupů je pak třeba utajovat i k tomuto účelu používané technické prostředky a není možné sdělit, že určitým konkrétním technickým prostředkem policie disponuje či nikoliv, tím spíše pak jakkoliv konkretizovat možnosti a okolnosti jejich použití. Sdělením informace by došlo k ohrožení utajované informace a to v jakých případech mohou být či budou v budoucnu tyto prostředky použity, což je pro zájem České republiky přinejmenším nevýhodné, neboť by mohlo dojít ke zneužití informace pachateli trestné činnosti. Navíc by došlo k ohrožení schopnosti orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti nebo ji vyhledávat či odhalovat případně trestné činy stíhat a zajišťovat bezpečnost České republiky,“ uvedla již dříve Policie ČR.

Toto stanovisko ve svém definitivním zamítnutí ministerstvo vnitra beze zbytku potvrdilo:

„V otázce materiálního znaku utajované informace je s ohledem na zájem státu na odhalování a stíhání trestné činnosti Ministerstvo vnitra ve shodě s povinným subjektem, že by vyzrazení informace o vlastnictví určitého technického prostředku k realizaci operativně pátracích prostředků vedlo ke ztížení provádění této činnosti, což je pro zájem státu přinejmenším nevýhodné,“ uvedlo v aktuálním a definitivním zamítnutí žádosti o ůdaje k případům použití tohoto software.

 

Zdroj: cj.cz, www.lajkit.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář